PREV
NEXT
Nihai Amacımız

Ulusal ve uluslararası etkileşim ve iletişim ağları kurmak, yeni iş birliği olanakları yaratmak, saha araştırmaları ve izleme/değerlendirme çalışmaları yapmak

Faaliyetlerimiz

Haber, duyuru ve faaliyetlerimiz hakkında genel bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki tıklayın.

Çalışma Yaklaşımımız

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneğinde, yetki ve sorumluluklar ortaklaştırılır, her durumda ve her birimde rotasyon uygulanmasına özen gösterir

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

Tam eşitlik ilkesi ile çalışır, temel hak ve özgürlüklere saygılı, ayrımcılık yapmamaya, ötekileştirmemeye azami özen gösterir.

  • Hedef
  • Başarı

Biz Kimiz?

Katre Kadın Oluşumu olarak, 5 yıldır aldığımız başvuruların sonucunda kadınları bize güvendiğini, giderek güçlendiğini gözlemlemekteyiz. Gerek yüz yüze, gerekse telefonla aldığımız başvuruların artması sebebiyle ve çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için bir danışma ve dayanışma merkezi kurmayı hedefledik.

Neler Yaparız?

Ocak 2019 yılında Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneğimizi kurduk. Dil, din, inanç, ırk, renk, ulus, sınıf, statü, siyasal düşünce, yaş toplumsal cinsiyet, cinsel yönelimlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin; hedef kitlemiz kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ların eşit bir yaşam sürdürebilmeleri ve hak temelli yaklaşımla barınma, sağlık, eğitim, istihdam, kişisel bakım, cinsel, hukuki, kültürel ve sosyal haklar gibi alanlarda destekleyici çalışmalar yürütmek; her türlü koruma mekanizmaları oluşturmak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Çocuklar

Kadınlar

LGBTİ+

Dayanışma

TOP