''Her türlü ayrımcılığın,şiddetin olmadığı,toplumun her bireyinin değerinin bilindiği
gökkuşağının tüm renklerinin parladığı özgür bir dünyaya''

Çocuk Çalışmaları

Çocuklar, geleneksel yöntemlere, otoriter eğitim modellerine göre yetiştiriliyor. Toplumda ve aile içinde cinsiyete dayalı ayrımcılıkla geleceğin kadın ve erkekleri olarak toplumun uygun gördüğü rollere büründürülüyorlar.

Çocuklar;

Aile içinde kadına yönelik şiddeti günlük hayatın bir parçası haline getiren uygulamaları görmekte ve normalleştirmektedirler.

Toplumda ve ailede ayrımcılığı, şiddeti özellikle cinsiyete dayalı ayrımcılığı görmekte, öğrenmekte ve bunlara maruz kalmaktadırlar.

Sadece izleyen, dinleyen, itaat eden,geleneksel anlamda terbiyeli çocuklar olarak büyütülmektedirler.

Cinsiyetçi sistemin çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit edip alternatiflerini geliştirmek, çocuklara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı mücadele mekanizmaları geliştirmek istiyoruz..

Yaptığımız çalışmalarla;

  • Çocukların hakları ile ilgili farkındalıklarını artırmaya,
  • Çocukların toplumsal katılımını artırmak için görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratmaya,
  • Çocukların kendileriyle ilgili konularda karar verme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz.

Saha çalışmaları yaptığımız  mahalle ve köylerde gerçekleştirdiğimiz toplantılara kadınlar çocukları ile birlikte geliyor. Birkaç arkadaşımız çocuklarla ayrı bir köşede ilgilenip oyunlar oynuyor. Mahallelerde çocuk şenlikleri düzenliyoruz.

TOP