Sivil Toplum için Destek Vakfı desteği ile sürdürdüğümüz “Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı” projesi 10 kişilik 4. kadın grubu ile devam etmektedir. 40 kadınla görüşme sağlayıp düzenlediğimiz toplantılarımız da kadınlar, üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkı konusunda bilgilendiriliyor. Projemizde görüştüğümüz kadınlarla üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularını konuşarak toplantılara devam etmekteyiz. Sağlık hizmetlerine erişim, doğru

Erkek şiddeti; kadınlar ile erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinden kaynaklı, erkeklerin kadınlara uyguladığı sistematik ayrımcılığın en somut halidir. Erkekler, tarihten gelen güç ilişkilerini korumak, kadınları kontrol altında tutmak için şiddet uygular. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının üstün olarak kurguladığı erkeklik algısı karşısında ikincil ve muhtaç olarak kurgulanan kadınlık

Sivil Toplum için Destek Vakfı desteği ile Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışma aralık ve ocak ayı itibari ile devam etmektedir. Projenin devam ettiği bu süreçte kadınların sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri, karşılaştıkları sorunları dile getirebilmeleri, üreme ve cinsel sağlık konularında farkındalığın arttırılması amacı ile başlattığımız faaliyetlere 8 kişilik proje ekibinin aldığı eğitici eğitimi

Bu rapor “Erzincan’da Kadınlar Buluşuyor” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projemiz  Ocak 2021 ve Kasım 2021 tarihleri arasında Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmiştir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kapsamlı bir mücadele yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Raporumuz Ocak 2021 ve Kasım 2021 tarihleri arasında saha çalışması yaptığımız Kavakyolu ve İzzetpaşa mahallelerinde 600 kadınla

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz “Erzincan’da kadınlar buluşuyor” adlı projemiz devam etmektedir. Belirlediğimiz mahallelerden ilkinde hane ziyaretleri yaparak kadınlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 130 kadınla yüz yüze görüşme gerçekleştirdik ve 70 kadın anketlerimize cevap verdi. Kadınlarla yağtığımız yüz yüze görüşmelerde kadınların; yaşadığı mahalledeki sorunları, Covid-19 salgınının yaşamlarımızı nasıl etkilediği ve

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’na yapmış olduğumuz, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı Projemiz kabul edildi. Proje kapsamında üreme, cinsel sağlık ve hizmetlerini temel bir hak olarak kabul ederek kadınların bu konuda farkındalığını artırmak, kurumlarda karşılaştıkları sorunları raporlamak, hizmetlere erişebilmeleri için savunuculuk yapmak ve konunun “konuşulabilir” olması amacıyla kadınlar nezdinde farkındalığı

27.03.2021 Tarihli Basın Açıklaması – Erzincan Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesine karşı yürütülen kadın düşmanı, dinci ve muhafazakar kampanyalar sonucu olarak 20 Mart tarihinde gece yarısı cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı ilan edildi. 2011 yılında mecliste onaylanan tüm kadınları ilgilendiren sözleşme, kadınları şiddete mahkum etmeyi kafasına koymuş kadın düşmanlarının sözünü onaylayan tek bir adam tarafından

20.03.2021 Tarihli Basın Açıklaması – Erzincan Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesine karşı yürütülen kadın düşmanı, dinci ve muhafazakar kampanyalar sonucu olarak dün gece yarısı cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı ilan edildi. 2011 yılında mecliste onaylanan tüm kadınları ilgilendiren sözleşme, kadınları şiddete mahkum etmeyi kafasına koymuş kadın düşmanlarının sözünü onaylayan tek bir adam tarafından kaldırıldı. İstanbul

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart 2021 – Erzincan Kadın Platformu Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; çiçek, mücevher, hediyeler alma günü değil, tarihte direnen, öldürülen, yaşamları, varoluşları için mücadele eden kadınlar ve LGBTİ+’lardan aldığımız güçle alanlardayız. Biz kadınların ve LGBTİ+’ların hayatları; şiddet, sömürü ve ayrımcılık sarmalında erkeklerin devlet tarafından korunmasıyla, cezasızlık politikalarıyla ödüllendirilmesiyle geçiyor. Her gün 4 kadının

Türkiye’nin Erzincan ilinde yer alan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği; heteroseksüelliğin, cisseksizmin, alloseksizmin, monoseksizmin normal ve zorunlu olarak kabul edildiği dünyamızda, cinsel yönelimlerinden ve cinsiyet kimliklerinden dolayı sistematik bir ayrımcılığa, fiziksel, duygusal, psikolojik saldırılara maruz kalan LGBTİ+’ların güçlenmesi için LGBTİ+’larla (evli geyler, trans kadınlar) atölye çalışmaları yapmıştır. LGBTİ+’lardan şiddet başvuruları almakta ve başvurulara istenilen

Türkiye’de ki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek Programının fon desteği ile gerçekleştirdiğimiz projemizde, kadınların hakları ve alabilecekleri destekler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, şiddet yaşayan kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilmelerine destek olmak” amacıyla atölyeler yapmayı planladık. Projemizin atölyeleri kadın dayanışması ve örgütlenmesinin temel prensiplerine odaklanarak düzenlenecektir. Projede, eğitici eğitimleri uygulanarak, proje ekibinin alınan eğitimleri, proje bitiminden

TOP