2 Ağustos 2023 tarihi itibari ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve UNFPA ortaklığı ile başlattığımız Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin(ÇYEZE) Önlenmesi ve Erzincan’da ÇYEZE ile mücadele kapsamında  başlattığımız projenin çalışmaları 9 ay süreli olup Nisan 2024’de son bulacaktır.  Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler toplumsal bir sorundur. Ülkemizde de yaygın olan çocuk yaşta erken

Bizler Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği olarak Ocak 2019 yılından bu yana kadın, çocuk ve LGBTİ+ alanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist perspektifte hak temelli çalışmalar yürütmekteyiz. Dernek olarak kadına yönelik erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitliği, feminizm, üreme sağlığı ve cinsel sağlık üzerine kadınlar ve LGBTİ+’larla atölye çalışmaları, eğitimler, saha çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız bu

Bu rapor “Genç Kadınlarla Feminizm” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projemiz Ocak 2022 ve Kasım 2022 tarihleri arasında Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmiştir. Kadınların; kadın kimliğine ilişkin doğru bir algı geliştirmeleri, toplumsal cinsiyet bakış açısı edinmeleri, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından kaynaklı deneyimlerinin, ezilmişliklerinin ortak olduğuna ilişkin farkındalık kazanmaları ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı

Üniversitede, şehirde karşılaşacağın tüm sorunlara karşı birlikte mücadele etmek, gerçekleştireceğimiz atölye çalışmalarında, eğitimlerde, film gösterimlerinde buluşarak dayanışmayı büyütmek için aramıza sende katılabilirsin. Bizler kadın, çocuk ve LGBTİ+ alanında gönüllü olan ve bizzat sahada çalışan feminist kadınlarız. Katre Kadın Oluşumu olarak beş yıldır aldığımız başvuruların sonucunda kadınları bize güvendiğini, giderek güçlendiğini gözlemledik. Gerek yüz yüze gerekse

“Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı” Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 dönemi kapsamında sağlanan hibe desteği ile hayata geçirdiğimiz bir proje oldu. Proje kapsamında hedeflediğimiz üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında kadınların bilgi ve farkındalıklarını artırmak, toplumsal kalıp yargıların kadınlara dayattığı cinsiyet rollerini yıkmak

Erkek şiddetine maruz kaldıysanız ve desteğe ihtiyacınız varsa 0446 223 25 08 no’lu telefondan ve info@katrekadin.com mail adresinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Kadın dayanışması ile her zaman yanınızdayız! Bizler kadın, çocuk ve LGBTİ+ alanında gönüllü olan ve bizzat sahada çalışan feminist kadınlarız. Yaşadığı şiddeti fark eden kadın, çocuk ve LGBTİ+’lara da(ya)nışma merkezimizde hukuki, sosyal, psikolojik

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20/06/2022 Pazartesi günü saat: 14.00’te dernek merkezinde(Atatürk Mah. 353. Sk. İzzet Bey Apt. No:4/5 Merkez/Erzincan); çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28/06/2022 tarihi Salı günü saat 14.00’te dernek merkezinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın üyelerimizin katılımı önemle rica olunur, şimdiden teşekkür ederiz. KATRE KADIN

Sivil Toplum için Destek Vakfı desteği ile sürdürdüğümüz “Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı” projesi 10 kişilik 4. kadın grubu ile devam etmektedir. 40 kadınla görüşme sağlayıp düzenlediğimiz toplantılarımız da kadınlar, üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkı konusunda bilgilendiriliyor. Projemizde görüştüğümüz kadınlarla üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularını konuşarak toplantılara devam etmekteyiz. Sağlık hizmetlerine erişim, doğru

Erkek şiddeti; kadınlar ile erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinden kaynaklı, erkeklerin kadınlara uyguladığı sistematik ayrımcılığın en somut halidir. Erkekler, tarihten gelen güç ilişkilerini korumak, kadınları kontrol altında tutmak için şiddet uygular. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının üstün olarak kurguladığı erkeklik algısı karşısında ikincil ve muhtaç olarak kurgulanan kadınlık

Sivil Toplum için Destek Vakfı desteği ile Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışma aralık ve ocak ayı itibari ile devam etmektedir. Projenin devam ettiği bu süreçte kadınların sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri, karşılaştıkları sorunları dile getirebilmeleri, üreme ve cinsel sağlık konularında farkındalığın arttırılması amacı ile başlattığımız faaliyetlere 8 kişilik proje ekibinin aldığı eğitici eğitimi

Bu rapor “Erzincan’da Kadınlar Buluşuyor” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projemiz  Ocak 2021 ve Kasım 2021 tarihleri arasında Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmiştir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kapsamlı bir mücadele yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Raporumuz Ocak 2021 ve Kasım 2021 tarihleri arasında saha çalışması yaptığımız Kavakyolu ve İzzetpaşa mahallelerinde 600 kadınla

TOP