''Her türlü ayrımcılığın,şiddetin olmadığı,toplumun her bireyinin değerinin bilindiği
gökkuşağının tüm renklerinin parladığı özgür bir dünyaya''

Katre Kadın Kimdir?

Bizler kadın, çocuk ve LGBTİ+ alanında gönüllü olan ve bizzat alanda çalışan feminist kadınlarız. Katre Kadın Oluşumu olarak, 5 yıldır aldığımız başvuruların sonucunda kadınları bize güvendiğini, giderek güçlendiğini gözlemlemekteyiz.Gerek yüz yüze,gerekse telefonla aldığımız başvuruların artması sebebiyle  ve çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için bir danışma ve dayanışma merkezi kurmayı hedefledik.

Ocak 2019 yılında Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneğimizi kurduk.Dil,din,inanç,ırk,renk,ulus,sınıf,statü,siyasal düşünce,yaş toplumsal cinsiyet,cinsel yönelimlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin; hedef kitlemiz kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ların eşit bir yaşam sürdürebilmeleri ve hak temelli yaklaşımla barınma, sağlık, eğitim, istihdam, kişisel bakım, cinsel, hukuki, kültürel ve sosyal haklar gibi alanlarda destekleyici çalışmalar yürütmek;her türlü koruma mekanizmaları  oluşturmak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Nihai Amacımız

Hedef kitlemiz kadın, çocuk ve LGBTİ+’lar arasında ayrım gözetmeksizin toplumsal farkındalık yaratarak; saha araştırmaları ve izleme/değerlendirme çalışmaları yapmak ve ulusal, uluslarası projeler başlatmak, yürütmek. Bilginin üretilmesi,yaygınlaştırılması ve erişilebilir olmasını sağlamak.

İlke ve Değerlerimiz

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği;

 • Kurucuları ve üyeleri yalnızca,kadınlar ve LGBTİ+lardır.
 • Dil,din,inanç,ırk,renk,ulus,sınıf,statü,yaş ve cinsel yönelimlerde hiçbir ayrım gözetmez
 • Tüm parti,örgüt ,siyasi,resmi ve sivil kurum/kuruluşlardan bağımsızdır.Çalışmalarını bağımsızlık ilkesi ile yürütür
 • Her alanda ve her türlü hiyerarşiye karşıdır.Hiyerarşi üretilmemesi yönünde azami özen gösterir
 • Tam eşitlik ilkesi ile çalışır,temel hak ve özgürlüklere saygılı,ayrımcılık yapmamaya, ötekileştirmemeye azami özen gösterir
 • Homofobik değildir,tam eşitlik ilkesini her alanda benimser
 • Anti militaristtir.Her türlü şiddete,uygulamalarına ve uygulayıcılarına karşıdır.
 • Her proje ve fon alımlarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesini savunur.
 • Ön yargılı davranmaz,yaftalamaz,yargılamaz,cezalandırmaz.Her bir birey/kadın için, "kadının beyanı esastır" ilkesi ile hareket eder.
 • Katre Kadın Dayanışma ve Dayanışma Derneği için tüm kararlar ve üretimler, demokratik katılımcı bir yaklaşımla alınır.

Görevimiz

Ulusal ve uluslararası yasal hak,düzenleme ve anlaşmaların kadınlar için daha etkin kullanılmasını sağlamak,

Derneğimiz için feminist izleme/değerlendirme çalışma yöntemleri geliştirmek, 

Hedef kitlemiz yararın barınma,sağlık,eğitim,istihdam,kişisel bakım, cinsel, hukuksal, kültürel, sosyal haklar ve her türlü koruma mekanizmaları oluşturmak ve başvuru merkezlerinin açılmasına katkı sağlamak,

Kadın, LGBTİ+, çocuk ve engelli kadınların şiddete karşı güçlendirilmesini,korunmasını sağlamak,

Kadınlar, LGBTİ+ lar, çocuklar ve engelli kadınlar için araştırmalar yürütmek,savunuculuk yapmak,yazı yazmak, haber yapmak ve yasaların hedef kitlemiz lehine uygulanmasını takip etmek,

Kadınların yaşadıklarını diğer topluluklarla, barışçıl yaşayabilmelerini sağlayabilecek çözüm önerilerini geliştirmek,

Hedef kitlemizi güçlendircek yerel,ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,iletişim etkileşim ağları oluşturmak,katılımcı yaklaşımlarla projeleri sürdürebilirliğini sağlamak,

Çalışma Yaklaşımımız

 • Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneğinde, yetki ve sorumluluklar ortaklaştırılır,her durumda ve her birimde rotasyon uygulanmasına özen gö
 • Katre Danışma ve Dayanışma Derneğinde karar almak ve uygulamak için oylama yapılmaz,sonuca varmak için açık kolektif platform tartışmaları yürütüOrtak sonuç çıkıncaya kadar bu tartışmaları devam ettirir.
 • Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği;
 • Her alanda feminist örgütlemeyi önceler,örgütsüz kadınların,feminist hareket katılımı için alan aç
 • Her alanda kadınların özgürlüğü için politikalar üretir ve savunuculuk yapar.
 • Tüm projelerin sürdürülebilirliği sağlanarak üretilmesine özen gö
 • Hem içeride,hem de toplumun tüm kesimlerinde kadınların duygu ve düşüncelerini dikkate alır.
 • Kadınlar için kadınlarla birlikte üretimler yapmaya özen gö
 • Başvuru yapacak ve destek alacak her kadınla dayanışma esasına göre çalışır.Yapılan her çalışmada "bir kadın güçlenir,hepimiz güçleniriz"düsturu ile çalışır ve dayanışma ağları kurar.
 • Tüm projelerde çalışacak kadroların kadın ve LGBTİ+ olması öncelenir.
TOP