''Her türlü ayrımcılığın,şiddetin olmadığı,toplumun her bireyinin değerinin bilindiği
gökkuşağının tüm renklerinin parladığı özgür bir dünyaya''

Danışma ve Dayanışma Merkezi

Dayanışma merkezimizde şiddete maruz bırakılan kadınlara, bu şiddetle mücadele ederken bizden istedikleri sosyal, hukuki, psikolojik desteği sağlıyoruz. Kadınlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden, hiyerarşi kurmadan, kadınları yargılamadan ve “kadının beyanı esastır” ilkesini esas alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 

Da(ya)nışma merkezimize telefonla, yüz yüze başvurular geliyor ve ayrıca saha çalışmalarımız sırasında başvuru alıyoruz.

Başvurularda kadınlara bizden istedikleri desteği vermeye çalışıyoruz, reçete vermiyoruz. Kurtarıcı olmadığımızı kadınlar olarak yaşadığımız sorunların ortak olduğunu, çözümünde birarada olarak dayanışma ve ortaklık duygusuyla hareket ettiğimizde geleceğini,  birlikte güçleneceğimizi ifade ediyoruz.

Da(ya)nışma merkezimize başvuru yapan ve destek alacak olan her kadınla dayanışma esasına göre çalışıyoruz.Yapılan her çalışmada "bir kadın güçlenir,hepimiz güçleniriz"düsturu ile çalışıp ve dayanışma ağları kuruyoruz.

TOP