''Her türlü ayrımcılığın,şiddetin olmadığı,toplumun her bireyinin değerinin bilindiği
gökkuşağının tüm renklerinin parladığı özgür bir dünyaya''

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz “Erzincan’da kadınlar buluşuyor” projesi

Gerek kamusal alanda gerek özel alanda erkekler tarafından kadınlara baskı, korkutma, sindirme aracı olarak uygulanan şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin sonucudur. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadını erkek karşısında güçsüz, ikincil, korunmaya, denetime muhtaç olarak kurgular. Ataerkil sistem tarafından erkeğe atfedilen bu gücün korunması, sürdürülmesi için kadına uygulanan şiddet normalleştirilir. Kadının bedenini, kararlarını yaşamın farklı alanlarına katılımını kısaca varlığını denetim almanın bir aracı olarak toplumsal cinsiyet temelli şiddet; çalışma, barınma, bakım, sağlık eğitim, beslenme gibi temel hakların ihlal edilmesine de neden olmaktadır.

Kadınlar;

 • Covid-19 salgını ile birlikte evlere hapsolduklarını ve evlerde sürekli şiddet uygulayanla bir arada kalmak zorunda oldukları için şiddet başvurusunda bulunmakta zorlandıklarını,
 • Kurumlarda karşılaştıkları önyargılı tutumların destek başvurusu yapmalarında engel olduğunu,
 • Yasalardan ve haklarından haberdar olmadıklarını ve alabilecekleri hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını,
 • Evden dışarı çıkmaya zorlandıkları için destek merkezlerine gidemediklerini

Bu geri bildirimler sonucunda bu hedef kitleyle bu projenin  gerçekleştirilme kararı alındı.

Projemiz kapsamında toplumsal cinsiyet temelli şiddetle kapsamlı bir mücadele yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını sağlamak, kadınları destek alabileceği kurumlar hakkında bilgilendirmek amacıyla  belirlenen 2 mahallede  hane ziyaretleri ve toplantılar yapılacaktır.

Hane ziyaretleri ve sonrasında toplantılar yapılarak toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının sağlanması, şiddetin normalleştirilmesine neden olan kabul ve tutumların sorgulanması ve şiddetin toplumsal bir sorun olduğu gerçeğinin farkına varılması sağlanacaktır.

Toplantıların konu başlıkları, kadınlarla geçen yıllarda yaptığımız atölye ve saha çalışmalarından alınan geri bildirimler sonucunda, ortaya çıkan şiddetle mücadelede karşılaşılan sorunlara ve kadınların yaşadığı sorunlara karşılık olarak belirlenmiştir. Yasal haklarımız ve alabileceğimiz destekler hakkında bilgi, deneyim  sahibi olmak, kadın bakış açısı konusunda farkındalık kazanmak, yasal, hak ve düzenlemelerin kadınlar için daha etkin kullanılmasını sağlamak, kadınların, ev içinde ve kentsel yaşamda konumlarını güçlendirmelerine, kamusal alanda görünür olmalarına destek olmak, kadınlar için araştırmalar yürütmek, savunuculuk yapmak, yazı, haber yazmak ve yasaların kadınlar lehine uygulanmasını takip etmek, kadınların cinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal şiddete karşı mücadele edebilmeleri için destek sağlamak amacıyla toplantılar gerçekleştirilecektir.

Hane ziyaretleri ve yapacağımız mahalle toplantılarıyla;

 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle, ayrımcılıkla mücadelenin toplumsal ve politik bir sorun olduğunun farkına varmalarını sağlayacaktır.
 • Kapalı bir yaşam tarzı olan mahallelerdeki kapalılığı kırarak, derneğimizi ve destek alınabilecek diğer destek birimleri tanıtılacaktır.
 • Ataerkil sistemin sorgulanmasını sağlayacaktır.
 • Şiddetsiz bir toplumun inşası için kolektif güçlenmeyi sağlayacaktır.
 • Kadınları şiddeti kendilerinin sebep olduğu bir durumun sonucu olarak ya da yalnızca kendilerinin yaşadığı bir sorun olarak görmelerinin önüne geçecektir.
 • Şiddetin yarattığı olumsuz duyguların ve kendilerini suçlamanın önüne geçecektir.
 • Şiddeti deşifre ederek nasıl yeniden anlamlandırabileceklerini ve olumsuz deneyimlerini değiştirmek için neler yapabilecekleri üzerine aktarımlarda bulunarak birbirlerinin deneyimlerinden öğrenme fırsatı bulacaklardır.
 • Hakları ve alabilecekleri destekler konusunda güçlenerek farkındalıklarının artmasını sağlayacaktır.
 • Şiddetle mücadele eden kadınların yaşadıkları alanlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.
 • Çeşitli sebeplerle evlerinden çıkamayan kadınların yaşadıkları alanlarda kadına yönelik şiddet konusunda ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe erişimlerine katkıda bulunacaktır.
 • Kadınlar arasında dayanışma becerisini güçlendirmek ve bu yolla kadınların birbirlerinin yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal ağlara kavuşmalarını sağlayarak, çözüme dair işbirliklerine zemin hazırlayacaktır.
 • Kadına yönelik şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere ülkede gerekli politikaların, yasal düzenlemelerin ve eylem planlarının hazırlanmasını talep etmek üzere, kadın da(ya)nışma merkezimizin kapasitesinin arttırılması ve mücadelesinin güçlendirilmesini sağlayacaktır.
 • Kadın da(ya)nışma merkezimizin ve faaliyetlerinin tanınırlığının artırılarak, daha çok sayıda kadının bu merkeze katkı vermesini ya da bu merkezimizden yararlanmalarının sağlayacaktır.
 • Kadınların “yaşadığı mahalledeki sorunları, kadınların problemleri ve ihtiyaçları, Covid-19 salgınının yaşamlarını nasıl etkilediği” konu başlıklarından hareketle yapacağımız anketlerle kadınların sorunları ve ihtiyaçları tespit edilerek resmi kurumlardan gereken durumlardan destek istenecektir.
 • Kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının veri analizi yapılacaktır.

Hane ziyaretleri ve mahallelerdeki toplantılar yapıldıktan sonra şehir merkezinde kiraladığımız salonda proje ekibi ve mahallelerdeki kadınların katılımı ile genel toplantı yapılarak ve projenin değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.

TOP